Anderson představil novinku v doplňkové výbavě pro kontinuální balicí stroje IFX720 a HYBRID X. Tímto doplňkem je ochranný štít proti protržení fólie při balení. Tento kryt zabraňuje usazování nečistot u napínačů fólie. Stejně tak zabraňuje těmto nečistotám v protržení fólie při balení a v následném zablokování napínačů. Tento kryt byl vyvinut převážně pro použití při balení balíků kukuřice, ale je použitelný pro balíky ze všech ostatních hmot.

Díky tomuto krytu tak snížíte možnost zablokování napínače fólie, stejně tak jako snížíte čas potřebný k čištění napínačů po práci. Tím se samozřejmě následně zvedá efektivita, neboť ušetříte čas potřebný k těmto činnostem.